Δικαιολογητικά έλεγχου Κτεο

Για την διενέργεια ελέγχου Κτεο, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε και με το Κτεο που σκοπεύετε να επισκεφτείτε.

 

Δικαιολογητικά  για Μότο, Επιβατικά, Φορτηγά έως 3,5 τόνους, Ασθενοφόρα.

– Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από την υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών

– Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζον το όχημα

– Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί παλαιότερα)

– Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον διαθέτει)

 

Δικαιολογητικά για Επαγγελματικά Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης

– Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από την υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών

– Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζον το όχημα

– Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί παλαιότερα)

– Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΣΧΕΜ)

– Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον διαθέτει)

 

Δικαιολογητικά για Εκπαιδευτικά οχήματα (Μότο-Επιβατικά- Φορτηγά)

– Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από την υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών

– Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζον το όχημα

– Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί παλαιότερα)

– Άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών.

–  Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (Στην περίπτωση Αρχικού ελέγχου)

– Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον διαθέτει)

–  Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)

 

Δικαιολογητικά για Βαρέα οχήματα.

– Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από την υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών

– Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζον το όχημα

– Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί παλαιότερα)

– Βεβαίωση ταχογράφου

– Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον διαθέτει)

– Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Στην περίπτωση που υποχρεούται)

 

Δικαιολογητικά για Ταξί.

– Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από την υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών

– Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζον το όχημα

– Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί παλαιότερα)

– Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)

– Πιστοποιητικό CB

– Άδεια Ραδιοταξί

– Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα

– Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον διαθέτει)

– Ηλεκτρονικό Σήμα

– Βεβαίωση εγκεκριμένου ταξιμέτρου