Έλεγχος Κτεο

Σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία όλα τα οχήματα υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο, το λεγόμενο Κτεο.

Ο τεχνικός έλεγχος Κτεο που διενεργούν τα Ιδιωτικά Κτεο είναι:

 

Αρχικός έλεγχος

Για Μότο, Επιβατικά, Φορτηγά έως 3,5 τόνους, διενεργείτε αρχικός έλεγχος μετά από 4 χρόνια +7 ημέρες από την ημέρα της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Παράδειγμα: αν κάποιο όχημα έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας στις 01/01/2020 τότε μπορεί να περάσει από έλεγχο έως τις 08/01/2024 χωρίς κάποιο πρόστιμο.

Για Εκπαιδευτικά οχήματα, Ταξί, Ασθενοφόρα, Φορτηγά άνω 3,5 τόνους,  διενεργείτε αρχικός έλεγχος μετά από 1 χρόνο από την ημέρα της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Παράδειγμα: αν κάποιο όχημα έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας στις 01/01/2020 τότε μπορεί να περάσει από έλεγχο έως τις 08/01/2021 χωρίς κάποιο πρόστιμο.

 

Περιοδικός Τεχνικός έλεγχος

Για Μότο, Επιβατικά, Φορτηγά έως 3,5 τόνους, διενεργείτε περιοδικός έλεγχος μετά από 2 χρόνια από την ημέρα του αρχικού ελέγχου.

Παράδειγμα: αν κάποιο όχημα έχει περάσει Κτεο στις 01/01/2020 τότε μπορεί να περάσει από έλεγχο έως τις 08/01/2022 χωρίς κάποιο πρόστιμο.

Για Εκπαιδευτικά οχήματα, Ταξί, Ασθενοφόρα, Φορτηγά άνω 3,5 τόνους, διενεργείτε αρχικός έλεγχος μετά από 1 χρόνο από την ημέρα του αρχικού ελέγχου.

Παράδειγμα: αν κάποιο όχημα έχει περάσει Κτεο στις 01/01/2020 τότε μπορεί να περάσει από έλεγχο έως τις 08/01/2021 χωρίς κάποιο πρόστιμο.

Σημείωση: Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, έχετε 20 ημέρες ώστε το όχημα να επισκευαστεί και να προσκομιστεί ξανά για επανέλεγχο. Στην περίπτωση που οι ζημίες είναι εκτεταμένες τότε έχετε ακόμα 10 ημέρες.

 

Εκούσιος έλεγχος

 Ο Εκούσιος τεχνικός έλεγχος διενεργείτε κατόπιν επιθυμίας του ιδιοκτήτη του οχήματος και δεν είναι υποχρεωτικός.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν θέλουμε να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το όχημα μας ανά πάσα στιγμή.

Το ίδιο χρήσιμο είναι επίσης που κάποιος  επιθυμεί να αγοράσει κάποιο μεταχειρισμένο όχημα και θέλει να ελέγξει σε τι κατάσταση βρίσκεται το όχημα που τον ενδιαφέρει.

Σημείωση: Μετά τον εκούσιο έλεγχο δεν επικολλάται στην πινακίδα κάποιο αυτοκόλλητο όπως στην περίπτωση του αρχικού και περιοδικού ελέγχου.

 

Κάρτα Καυσαερίων

Για Επιβατικά και Φορτηγά έως 3,5 τόνους, απαιτείτε κάρτα καυσαερίων όταν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ημερομηνία του τελευταίου έλεγχου ή από την ημέρα της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Παράδειγμα: αν κάποιο όχημα έχει περάσει Κτεο στις 01/01/2020 τότε μπορεί να περάσει από έλεγχο έως τις 08/01/2021 χωρίς κάποιο πρόστιμο.

Για Εκπαιδευτικά οχήματα, Ταξί, Ασθενοφόρα, Φορτηγά άνω 3,5 τόνους, απαιτείτε κάρτα καυσαερίων όταν συμπληρωθεί έξι μήνες χρόνος από την ημερομηνία του τελευταίου έλεγχου ή από την ημέρα της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Παράδειγμα: αν κάποιο όχημα έχει περάσει Κτεο στις 01/01/2020 τότε μπορεί να περάσει από έλεγχο έως τις 08/07/2020 χωρίς κάποιο πρόστιμο.

Για τις Μότο δεν απαιτείτε κάρτα καυσαερίων.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε εδώ  σχετικά με τα δικαιοδοτικά που απαιτούνται για τους παραπάνω ελέγχους.

Πατήστε εδώ για να δείτε σχετικά με το πρόστιμο Κτεο και το πρόστιμο της Τροχαίας.